Πρότυπο:Απόφθεγμα του μήνα

Από Metapedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


„ «..Το ελληνικόν γένος ευθύς μετά την γένεσιν αυτού δεν έκτισε μύλους προς διατροφήν αυτού, αλλά σχολεία, δεν ίδρυσε μεγάλα ιστουργεία, όπως καλύψη την γυμνότητα αυτού, αλλά γυμνάσια και δεν συνέστησε Πλουτακαδημείας, αλλά Πανεπιστήμιον.
Η τοιαύτη του ελληνικού πνεύματος τροπή έχει ίσως πολλούς τους επικριτάς, αλλ’ αι επικρίσεις τούτων παραγνωρίζουσιν ουχί πόρρω αφεστώσας εθνικάς περιστάσεις. ...{...}... Αλλ’ οι Τουρκομάχοι ήσαν έργω άκροι ιδεολόγοι ...»
“
Γεώργιος Μιστριώτης
Γεώργιος Μιστριώτης

Επεξεργασία | Αρχείο αποφθεγμάτων