Ευρωπαϊκή Ένωση

Από Metapedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η οικονομική και πολιτική ομοσπονδία κρατών της Ευρώπης. Προήλθε ως μετεξέλιξη κυρίως της Ε.Ο.Κ. Δεν διαθέτει εθνική ή πολιτιστική ταυτότητα.

Η σημαία της Ε.Ε.

Το 1992 με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, δημιουργήθηκε τυπικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και εισήχθησαν νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων των πρώτων 12 κρατών μελών της. Σήμερα αποτελείται από 27 κράτη μέλη, που (όχι όλα) διαθέτουν κοινό νόμισμα, το "Ευρώ" και ένα ενιαίο σύνολο θεσμικών οργάνων: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τα μέλη του οποίου αρχικά εκλέγονταν από τα εθνικά κοινοβούλια). Τα πρόσωπα, τα εμπορεύματα, τα κεφάλαια και οι υπηρεσίες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ε.Ε. Διοικητικό κέντρο της Ε.Ε. είναι οι Βρυξέλλες, η πρωτεύουσα του Βελγίου.

Μεγάλο μέρος των πολιτών των κρατών της Ε.Ε. διαφωνούν με τον χαρακτήρα της και αντιδρούν σε πολλά ζητήματα με κυριότερα το οικονομικό και το ζήτημα της κατάργησης της εθνικής αυτοδιάθεσης μέσω της Συνθήκης Σένγκεν.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι