Metapedia:Γενική αποποίηση

Από Metapedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Ελληνική metapedia, η απολύτως ελεύθερη και αδέσμευτη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, αποτελεί μια εθελοντική ένωση ατόμων και ομάδων που αναπτύσσουν κάθε πόρο της ανθρωπίνου γνώσεως. Η Ελληνική metapedia παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω ενός προγράμματος περιηγήσεως ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά να τροποποιήσει το περιεχόμενό της. Ως εκ τούτου, λάβετε υπ' όψιν ότι οι πληροφορίες που καταχωρούνται δεν έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από επαγγελματίες με πείρα και την απαραίτητη γνώση, ώστε να φτάνουν σε εσάς πλήρεις, εξακριβωμένες ή αξιόπιστες.

Γενικοί κανόνες

Η Ελληνική metapedia δεν μπορεί να εγγυηθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, την εγκυρότητα των στοιχείων και των πληροφοριών που καταχωρούνται σ' αυτό τον ιστότοπο. Ότι διαβάζετε εδώ μπορεί να έχει πρόσφατα αλλάξει, βανδαλιστεί ή μεταβληθεί από κάποιον, γεγονός απολύτως σύνηθες για μια ελεύθερη και αδέσμευτη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, η γενικότερη πολιτική και οι απόψεις της οποίας βρίσκονται σε απόσταση από τις εκάστοτε κρατούσες πολιτικές και απόψεις. Στη Ελληνική metapedia οι αναγνώστες της μπορεί να διορθώσουν τα λάθη ή να αφαιρέσουν τις λανθασμένες προτάσεις, όμως δεν έχουν κανένα νομικό καθήκον να το πράξουν και, ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες που διαβάζονται εδώ παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση. Καμία επακόλουθη ζημία δεν μπορεί να καταλογιστεί στη Ελληνική metapedia, δεδομένου ότι είναι ελεύθερα αναπτυσσόμενη εθελοντική ένωση, που αποσκοπεί να δημιουργήσει εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ενημερωτικούς πόρους με ανοιχτό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ σας παρέχονται δωρεάν και δεν υφίσταται καμία συμφωνία ή συνεννόηση ανάμεσα σε εσάς και τη Ελληνική metapedia σχετικά με τη χρήση ή την τροποποίηση αυτών των πληροφοριών πέρα από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU ούτε υπάρχει κάποιος αρμόδιος στη Ελληνική metapedia για να εξετάζει αν κάποιος αλλάξει, διορθώσει, τροποποιήσει ή αφαιρέσει οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε εισάγει. Εν κατακλείδι: Ουδείς από τους συντάκτες, τους συνεισφέροντες, τους διαχειριστές, τους χρήστες ή όσοι άλλοι συνδέονται με τη Ελληνική metapedia με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί αρμόδιος για την εμφάνιση ανακριβών ή δυσφημιστικών πληροφοριών ή για τη χρήση των στοιχείων που περιλαμβάνονται ή συνδέονται σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Συμβόλαιο / Περιορισμένη άδεια

Οι πληροφορίες της Ελληνικής metapedia παρέχονται ελεύθερα και κανένα είδος συμφωνίας ή συμβάσεως δημιουργείται ανάμεσα σε εσάς και τους παρόχους ή χρήστες αυτού του ιστοτόπου, περιλαμβανομένων των ιδιοκτητών των διακομιστών στους οποίους φιλοξενείται, των μεμονωμένων που συνεισφέρουν στη Ελληνική metapedia, οποιουδήποτε από τους διαχειριστές, χρήστες ή κάθε ενός που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με αυτό το εγχείρημα, υποκείμενα άμεσα σε αξιώσεις σας εναντίον τους. Σας χορηγείται περιορισμένη άδεια να αντιγράψετε οτιδήποτε, όμως αυτό δεν δημιουργεί ούτε υπονοεί οποιαδήποτε συμβατική ή μη ευθύνη εκ μέρους της Ελληνική metapedia ή οποιουδήποτε από τους εκπροσώπους, τα μέλη, τους οργανωτές ή άλλους χρήστες.

Σήματα

Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, σήματα συλλόγων, δικαιώματα σχεδιασμού ή παρόμοια δικαιώματα που αναφέρονται, χρησιμοποιούνται ή μνημονεύονται στα λήμματα της Ελληνικής metapedia είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων αρχικών κατόχων τους. Συνεπώς δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσετε να τα μεταχειριστείτε για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια ενημερωτική χρήση, όπως προβλέπεται από τους αρχικούς συντάκτες αυτών των λημμάτων. Η Ελληνική metapedia υπόκειται στο πλαίσιο της άδειας χρήσεως GFDL.

Νομική δικαιοδοσία

Η χρήση αυτής της άυλης ιδιοκτησίας εκ μέρους σας γίνεται με δική σας ευθύνη. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται εδώ μπορεί ή είναι πιθανόν να προκαλούν παραβίαση των Ελληνικών νόμων. Η Ελληνική metapedia δεν ενθαρρύνει την παραβίαση των νόμων, αλλά εφόσον αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διακομιστές σε χώρα του εξωτερικού, τελούν υπό την προστασία που προσφέρεται από το Σύνταγμα και τους νόμους του συγκεκριμένου κράτους. Οι νόμοι στην Ελλάδα μπορεί να μην αναγνωρίζουν τόσο ευρεία προστασία της ελευθερίας εκφράσεως όσο οι νόμου του κράτους φιλοξενίας ή οι αρχές στο πλαίσιο του χάρτη του Ο.Η.Ε. και, υπό αυτή τη μορφή, η Ελληνική metapedia δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για πιθανές παραβιάσεις νόμων, αν χρησιμοποιήσετε όλες ή κάποιες από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.

Επαγγελματικές συμβουλές

Αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, όπως ιατρικές, νομικές, οικονομικές ή διαχειρίσεως κινδύνου), απευθυνθείτε σε επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή πείρα στον συγκεκριμένο τομέα.