Ελεύθερο λογισμικό

Από Metapedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό, σύμφωνα με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, χαρακτηρίζει το τμήμα εκείνο των υπολογιστικών προγραμμάτων και τι πρέπει να ισχύει ώστε αυτό το κομμάτι λογισμικού να θεωρείται ελεύθερο για χρήση και δωρεάν διάθεση ή περαιτέρω ανάπτυξη.

Ιστορική αναδρομή

Το "Ελεύθερο λογισμικό" είναι ζήτημα ελευθερίας, όχι κόστους. Για να κατανοήσετε τον όρο αυτό θα πρέπει να σκέφτεστε τη λέξη "free" όπως ο "ελεύθερος λόγος (free speech)" και όχι η "δωρεάν μπύρα (free beer)." Παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να εκτελούν, αντιγράφουν, διανέμουν, μελετούν, τροποποιούν και βελτιώνουν το Ελεύθερο λογισμικό.

Ένα πρόγραμμα θεωρείται ελεύθερο όταν στους χρήστες του παρέχονται από τους δημιουργούς του οι εξής τέσσερις βασικές ελευθερίες:

  • να εκτελείται το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό.
  • να μελετάται ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες.
  • να αναδιανέμονται αντίγραφα του ώστε να βοηθούνται οι συνάνθρωποι μας.
  • να βελτιώνεται το πρόγραμμα, να δημοσιεύονται και να γνωστοποιούνται οι βελτιώσεις του στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι