Πολιτική

Από Metapedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

H πολιτική, [politics], είναι η συλλογική δράση με στόχο την αλλαγή ή βελτίωση των θεσμών, αλλά και το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται και των μεθόδων και διαδικασιών που ακολουθούνται, μέσω των οποίων, ομάδες ανθρώπων οργανώνονται και λειτουργούν, προκειμένου να πετύχουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και με το μικρότερο δυνατό κόστος τους σκοπούς που επιδιώκουν σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, «Πολιτική είναι η δραστηριότητα εκείνη μέσω της οποίας τα ανθρώπινα όντα προσπαθούν να βελτιώσουν τη ζωή τους και να δημιουργήσουν την αγαθή κοινωνία». Πολιτική εφαρμόζεται τόσο από οργανώσεις, συνδικάτα, συνελεύσεις κατοίκων και κόμματα, όσο και από κυβερνήσεις κρατών για τον τρόπο διακυβερνήσεως και χειρισμού των διαφόρων υποθέσεων. Eπίσης, με τον όρο εννοούμε σύνολο αρχών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή συγκεκριμένων λειτουργιών σε οργανισμούς, εταιρείες και άλλες οργανώσεις, λαμβάνοντας ανάλογα ιδιαίτερο χαρακτηρισμό π.χ. Ναυτιλιακή, Αγροτική, βιομηχανική, αμυντική και εξωτερική πολιτική.

Η πολιτική είναι συνυφασμένη με την εξουσία και τη δύναμη που πηγάζει από αυτή, ενώ η άσκηση της αποτελεί τέχνη και επιστήμη που αφορά σε παραγωγή ιδεών και στον τρόπο εφαρμογής τους, τόσο σε ζωτικά ζητήματα της ανθρώπινης υπάρξεως και υποστάσεως, [ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, πολιτισμός, κτλ], καθώς επίσης και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο. Υπό αυτή την προσέγγιση η πολιτική αποτελεί την τέχνη του κυβερνάν, είναι η ενασχόληση με τα κοινά, απαιτεί συμβιβασμούς και συναίνεση για τη διαχείριση της εξουσίας και τη διανομή των πάσης φύσεως πόρων. Όταν η πολιτική αποσκοπεί να διατηρηθεί ή να κατακτήσει ένα κόμμα την εξουσία ως αυτοσκοπός, τότε υπεισέρχεται η διαφθορά, η κατάχρηση εξουσίας, το χρήμα και οι περισσότεροι πολίτες απογοητεύονται και παύουν να ενδιαφέρονται για αυτά που τους αφορούν. Σύμφωνα με την άποψη του κομμουνιστή στοχαστή Κορνήλιου Καστοριάδη, «...πολιτική σημαίνει ρητή αμφισβήτηση των υπαρχόντων θεσμών και φαντασιακών σημασιών».

Συνοψίζοντας, πολιτική είναι:

  • ο τρόπος ασκήσεως εξουσίας, η στρατηγική η οικονομική πολιτική.
  • οι συζητήσεις, τα θέματα γύρω από την πολιτική, το ενδιαφέρον των πολιτών για την πολιτική.

Εσωτερική αρθρογραφία